ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΡΟΣ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ – Ε.ΚΕ.Α. – Ν. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 27.20-3-2024 – ΑΔΑ: 6ΕΓΜ46907Θ-6Γ8

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΡΟΣ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ – Ε.ΚΕ.Α. – Ν. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 27.20-3-2024
Ημερομηνία: 26/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/03/2024 14:05:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΓΜ46907Θ-6Γ8
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου