ΧΕ-627 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 611/2023 & 1484/2023 – ΑΔΑ: 6ΕΦ146907Θ-ΕΡ9

Θέμα: ΧΕ-627 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 611/2023 & 1484/2023
Ημερομηνία: 19/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2024 10:29:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΦ146907Θ-ΕΡ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου