Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.481 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΧΧ046907Θ-ΜΞΚ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.481 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 07/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/03/2024 13:36:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΧ046907Θ-ΜΞΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου