ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ, ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: 6ΑΞ046907Θ-7Η2

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ, ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 29/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/03/2024 14:12:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΞ046907Θ-7Η2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου