ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ) ΠΡΟΣ:Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ 2.13-3-2024 – ΑΔΑ: 6ΑΩΨ46907Θ-ΒΩ6

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ) ΠΡΟΣ:Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ 2.13-3-2024
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2024 08:09:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΩΨ46907Θ-ΒΩ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου