ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 18/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΞΕΝΩΝΑ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ” – ΑΔΑ: 6ΑΛΒ46907Θ-ΠΦ5

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 18/2024
ΓΙΑ ΤΗΝ “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΞΕΝΩΝΑ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ”
Ημερομηνία: 28/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/03/2024 14:03:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΛΒ46907Θ-ΠΦ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου