Την ανάγκη αποδέσμευσης του μερικού ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 145/2024 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΑΙΦ46907Θ-ΧΣ8

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του μερικού ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 145/2024 πράξης.
Ημερομηνία: 22/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2024 08:06:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΙΦ46907Θ-ΧΣ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου