Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «Εξοπλισμός Τεχνικής Υπηρεσίας» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΑΑ946907Θ-Α10

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «Εξοπλισμός Τεχνικής Υπηρεσίας» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 08/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2024 10:29:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΑ946907Θ-Α10
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου