ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 10Χ12 – ΑΔΑ: 6Α5Δ46907Θ-ΠΩΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 10Χ12
Ημερομηνία: 13/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/03/2024 09:28:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α5Δ46907Θ-ΠΩΣ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου