ΧΕ-620 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 655/2023 & ΧΕ 1896/2023 – ΑΔΑ: 6Α4Α46907Θ-4Η2

Θέμα: ΧΕ-620 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 655/2023 & ΧΕ 1896/2023
Ημερομηνία: 19/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2024 08:28:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α4Α46907Θ-4Η2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου