ΧΕ-590 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 608/2023 – ΑΔΑ: 6Α0Β46907Θ-ΔΣ2

Θέμα: ΧΕ-590 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 608/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/07/2024 08:10:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α0Β46907Θ-ΔΣ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου