Αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού – ΑΔΑ: 6Α0Δ46907Θ-Π72

Θέμα: Αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού
Ημερομηνία: 05/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/03/2024 10:56:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α0Δ46907Θ-Π72
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου