ΧΕ-698 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 392/2024 & 1011/2023 – ΑΔΑ: 69Ξ146907Θ-Δ89

Θέμα: ΧΕ-698 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 392/2024 & 1011/2023
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:37:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69Ξ146907Θ-Δ89
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου