ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΑΣΕΤΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ – ΑΔΑ: 691746907Θ-ΝΔ5

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΑΣΕΤΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2024 10:18:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 691746907Θ-ΝΔ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου