ΑΟΔ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΛΑΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΑΔΑ: 68ΥΛ46907Θ-ΙΘΡ

Θέμα: ΑΟΔ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΛΑΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Ημερομηνία: 05/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/03/2024 14:01:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΥΛ46907Θ-ΙΘΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου