ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ- ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ" – ΑΔΑ: 68ΞΗ46907Θ-ΠΚΜ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
-ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ- ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ"
Ημερομηνία: 05/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/03/2024 12:46:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΞΗ46907Θ-ΠΚΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου