ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΡΟΣ: Ε.ΚΕ.Α. (ΑΘΗΝΑ) – UNILOG – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ) 21. 11-3-2024 – ΑΔΑ: 689646907Θ-6Ν2

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΡΟΣ: Ε.ΚΕ.Α. (ΑΘΗΝΑ) – UNILOG – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ) 21. 11-3-2024
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2024 08:19:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 689646907Θ-6Ν2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου