ΧΕ-695 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 394/2024 & 1009/2023 – ΑΔΑ: 680846907Θ-ΟΕ4

Θέμα: ΧΕ-695 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 394/2024 & 1009/2023
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/06/2024 08:47:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 680846907Θ-ΟΕ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου