ΧΕ-658 ΣΕΙΡΑ Α/2024 – ΑΔΑ: 67Ν546907Θ-ΗΝΔ

Θέμα: ΧΕ-658 ΣΕΙΡΑ Α/2024
Ημερομηνία: 21/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/07/2024 08:10:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67Ν546907Θ-ΗΝΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου