ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: 678546907Θ-ΙΧΜ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2024 13:51:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 678546907Θ-ΙΧΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου