ΧΕ-600 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2062/2023 – ΑΔΑ: 672Μ46907Θ-5ΣΗ

Θέμα: ΧΕ-600 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2062/2023
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:36:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 672Μ46907Θ-5ΣΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου