Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, ΚΟΙΝΟ, 40Χ40cm» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 667446907Θ-Υ4Κ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, ΚΟΙΝΟ, 40Χ40cm» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2024 09:38:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 667446907Θ-Υ4Κ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου