Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.317 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: 65ΜΚ46907Θ-ΛΧΦ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.317 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 01/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/03/2024 14:11:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΜΚ46907Θ-ΛΧΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου