ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ – ΑΔΑ: 65ΛΛ46907Θ-ΛΚΥ

Θέμα: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
Ημερομηνία: 05/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/03/2024 14:19:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΛΛ46907Θ-ΛΚΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου