ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΡΟΣ: ΘΗΒΑ-ΚΗΦΙΣΙΑ-(ΑΘΗΝΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 23.13-3-2024 – ΑΔΑ: 63Ζ146907Θ-Τ4Σ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΡΟΣ: ΘΗΒΑ-ΚΗΦΙΣΙΑ-(ΑΘΗΝΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 23.13-3-2024
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2024 10:50:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Ζ146907Θ-Τ4Σ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου