ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) Ε.ΚΕ.Α. (ΑΘΗΝΑ) – Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 14.26-2-2024 – ΑΔΑ: 63ΑΡ46907Θ-ΖΛΒ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) Ε.ΚΕ.Α. (ΑΘΗΝΑ) – Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 14.26-2-2024
Ημερομηνία: 04/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/03/2024 07:45:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΑΡ46907Θ-ΖΛΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου