Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 497/2024 πράξης. – ΑΔΑ: 636Τ46907Θ-ΧΟΝ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 497/2024 πράξης.
Ημερομηνία: 11/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/03/2024 14:38:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 636Τ46907Θ-ΧΟΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου