ΧΕ-562 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1481/2023 – ΑΔΑ: 62ΜΑ46907Θ-ΑΒΕ

Θέμα: ΧΕ-562 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1481/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/07/2024 15:04:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΜΑ46907Θ-ΑΒΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου