ΧΕ-630 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1611/2023 & 1906/2023 – ΑΔΑ: 617Μ46907Θ-7Σ0

Θέμα: ΧΕ-630 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1611/2023 & 1906/2023
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2024 10:41:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 617Μ46907Θ-7Σ0
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου