ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) Ε.ΚΕ.Α. (ΑΘΗΝΑ) 17.6-3-2024 – ΑΔΑ: 60ΤΓ46907Θ-5ΑΠ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) Ε.ΚΕ.Α. (ΑΘΗΝΑ) 17.6-3-2024
Ημερομηνία: 11/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/03/2024 07:37:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΤΓ46907Θ-5ΑΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου