ΧΕ-527 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ.1324/2023 – ΑΔΑ: 60ΚΑ46907Θ-ΖΨΡ

Θέμα: ΧΕ-527 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ.1324/2023
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/07/2024 15:04:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΚΑ46907Θ-ΖΨΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου