Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 442/2024 πράξη. – ΑΔΑ: 60ΓΩ46907Θ-ΘΑΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 442/2024 πράξη.
Ημερομηνία: 26/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/03/2024 09:23:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΓΩ46907Θ-ΘΑΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου