ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΛ232.08-05-2022 ΣΟΥΛΑΙ – ΑΔΑ: ΡΞΖΥ46907Θ-ΕΥΨ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΛ232.08-05-2022 ΣΟΥΛΑΙ
Ημερομηνία: 16/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/02/2024 13:12:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΞΖΥ46907Θ-ΕΥΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου