Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΟΥΡΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΡΒΘΑ46907Θ-956

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΟΥΡΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 07/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2024 14:22:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒΘΑ46907Θ-956
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου