ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΣΕΤ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ". – ΑΔΑ: ΡΣ5Α46907Θ-ΗΓΗ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΣΕΤ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ".
Ημερομηνία: 21/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2024 14:51:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΣ5Α46907Θ-ΗΓΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου