Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΡΨ8Θ46907Θ-13Γ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 09/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2024 12:41:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨ8Θ46907Θ-13Γ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου