ΧΕ-394 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΤΡΟΦΙΜΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΡΚ2Ι46907Θ-4Α8

Θέμα: ΧΕ-394 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΤΡΟΦΙΜΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 21/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/02/2024 15:03:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΚ2Ι46907Θ-4Α8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου