ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67(ΑΡ.ΠΡΩΤ.3694/15-2-2024) – ΑΔΑ: ΡΙ0Χ46907Θ-4ΓΑ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67(ΑΡ.ΠΡΩΤ.3694/15-2-2024)
Ημερομηνία: 20/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2024 15:34:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΙ0Χ46907Θ-4ΓΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου