ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣ. 430/2023 – ΑΔΑ: ΡΓΞ946907Θ-ΠΑΒ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣ. 430/2023
Ημερομηνία: 07/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2024 09:04:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΓΞ946907Θ-ΠΑΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου