ΧΕ-333 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CB A 22 (12281.92), R Α’ 22 (1272.4), R Β’ 22 (792.04), R Γ’ 22 (111.71), R Δ 22 (1025.1) – ΑΔΑ: ΡΧΛΒ46907Θ-ΨΑ4

Θέμα: ΧΕ-333 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CB A 22 (12281.92), R Α’ 22 (1272.4), R Β’ 22 (792.04), R Γ’ 22 (111.71), R Δ 22 (1025.1)
Ημερομηνία: 19/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/03/2024 15:08:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΧΛΒ46907Θ-ΨΑ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου