ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΑΔΑ: Ρ92Δ46907Θ-ΓΡΒ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Ημερομηνία: 07/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2024 14:19:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ92Δ46907Θ-ΓΡΒ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου