Την ανάγκη μερικησ αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 72/2024 πράξης. – ΑΔΑ: Ρ7ΡΑ46907Θ-Δ1Ζ

Θέμα: Την ανάγκη μερικησ αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 72/2024 πράξης.
Ημερομηνία: 20/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2024 15:13:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7ΡΑ46907Θ-Δ1Ζ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου