ΧΕ-364 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞ/ΚΑ Ν.4958/22 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-22 Θ2 & Ν.4999/22 Αρθ.69 ΑΠ. Δ.Σ 2/15-02-223 ΘΕΗΔ13& Ν.5041/23 Αρθ.94 ΑΠ.Δ.Σ 10/10-05-23 ΘΕΗΔ7 & Ν.5057/23 Αρθ.19 Α.Δ. 23237/25-10-23 , R 2022 ΟΛΟ (3,08), RΓ’ 21 (0.55), R Δ’ 21(1.55) ,CB’ 21 (32,14) – ΑΔΑ: Ρ75446907Θ-ΓΓ4

Θέμα: ΧΕ-364 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞ/ΚΑ Ν.4958/22 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-22 Θ2 & Ν.4999/22 Αρθ.69 ΑΠ. Δ.Σ 2/15-02-223 ΘΕΗΔ13& Ν.5041/23 Αρθ.94 ΑΠ.Δ.Σ 10/10-05-23 ΘΕΗΔ7 & Ν.5057/23 Αρθ.19 Α.Δ. 23237/25-10-23 , R 2022 ΟΛΟ (3,08), RΓ’ 21 (0.55), R Δ’ 21(1.55) ,CB’ 21 (32,14)
Ημερομηνία: 20/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/03/2024 15:08:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ75446907Θ-ΓΓ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου