ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΟΥΦ.ΑΣ. – ΑΔΑ: Ρ4ΞΦ46907Θ-ΛΛΧ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΟΥΦ.ΑΣ.
Ημερομηνία: 07/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2024 14:17:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4ΞΦ46907Θ-ΛΛΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου