προκήρυξη 6 θέσεων Ιατρών ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας 2024 – ΑΔΑ: Ρ1ΖΡ46907Θ-ΧΡΤ

Θέμα: προκήρυξη 6 θέσεων Ιατρών ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας 2024
Ημερομηνία: 29/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2024 09:12:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ1ΖΡ46907Θ-ΧΡΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου