ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΟΑΕΔ 55άνω ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: ΨΖ3Ζ46907Θ-ΦΛΤ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΟΑΕΔ 55άνω ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 12/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/02/2024 13:25:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ3Ζ46907Θ-ΦΛΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου