ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 15% ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: ΨΥΤ446907Θ-5ΥΩ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 15% ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 23/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2024 14:48:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΤ446907Θ-5ΥΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου