Διάγνωση της βλάβης που παρουσιάστηκε σε μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού του Οίκου Gambro τύπου ΑΚ-200S με S/N: 4638 – ΑΔΑ: ΨΥΩΓ46907Θ-ΒΟ0

Θέμα: Διάγνωση της βλάβης που παρουσιάστηκε σε μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού του Οίκου Gambro τύπου ΑΚ-200S με S/N: 4638
Ημερομηνία: 12/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/02/2024 09:00:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΩΓ46907Θ-ΒΟ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου