Τέσσερις ηλεκτρικές εστίες (ELECTRIC PLATE C 4000Watt 300*300 cm) και μία βαλβίδα ασφαλείας για ηλεκτρικό πλατό μαγειρείων, και ηλεκτρικό βραστήρα έμμεσης θέρμανσης – ΑΔΑ: ΨΞ4Ψ46907Θ-ΧΟ9

Θέμα: Τέσσερις ηλεκτρικές εστίες (ELECTRIC PLATE C 4000Watt 300*300 cm) και μία βαλβίδα ασφαλείας για ηλεκτρικό πλατό μαγειρείων, και ηλεκτρικό βραστήρα έμμεσης θέρμανσης
Ημερομηνία: 01/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/02/2024 09:35:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ4Ψ46907Θ-ΧΟ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου