ΧΕ-331 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 ,C Β ‘ 21 (14702.32)R Α’ 22 (938.29), R Β’22 (549.48), R Γ’ 22 (462.74), R Δ 22 (936.8) – ΑΔΑ: ΨΒΥΞ46907Θ-Τ8Π

Θέμα: ΧΕ-331 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 ,C Β ‘ 21 (14702.32)R Α’ 22 (938.29), R Β’22 (549.48), R Γ’ 22 (462.74), R Δ 22 (936.8)
Ημερομηνία: 16/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2024 07:34:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΥΞ46907Θ-Τ8Π
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου